Gia Lai: Giải thể 04 chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19

    Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 916/UBND-NC chỉ đạo dừng hoạt động và giải thể các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 (theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) từ 0 giờ 00 phút ngày 24/4/2020. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan đảm bảo và thực hiện đúng chế độ đối với các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch theo quy định.

    Trong thời gian triển khai, các chốt đã hoạt động nghiêm túc, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông vận tải và tổ chức khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe ban đầu đối với tất cả các hành khách đi vào địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các chốt đã dừng, kiểm tra tổng cộng 25.038 lượt phương tiện, thực hiện đo thân nhiệt đối với 44.558 lượt người, hướng dẫn khai báo y tế đối với 6.929 người, phun thuốc khử trùng đối với 1.070 lượt phương tiện. Phát hiện 01 trường hợp có biểu hiện sốt và phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định.

    create

    Minh Huy / congan.gialai.gov.vn

    Nguồn: http://congan.gialai.gov.vn/BaiVietChiTiet/35946/gia-lai-giai-the-04-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-covid-19